เปิดลงทะเบียนอบรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
กำหนดการอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

คุณสุขใจ เผื่อนพงษ์ 080-6422718

คุณพันธุ์เครือ แก้วโต 096-8367744

โทร 034-242856

โทรสาร 034-242858

Email : ivec4central@gmail.com

สถานที่ตั้ง

90 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 034-242856
อีเมล: ivec4central@gmail.com